Välkommen till Vidur Fastigheter

Vi är en trygg och engagerad fastighetsvärd med ett flertal fastigheter i attraktiva lägen i Norrköpings innerstad.

Förvaltning av våra fastigheter utförs av SEFAB.